top of page

Japanese Beauty Hokuriku 広告

Japanese Beauty Hokuriku

JR東日本×JR東海×JR西日本の広告のヘアメイクを奥平正芳が担当致しました。

ph TAKAKO NOEL @takako_noel

lighting YOSHITAKA SHIMAMURA @yoshi_shimamura

st MIKI AIZAWA @mikitiaizawa

mo SAKI NAKASHIMA @saki_nakashima

hm MASAYOSHI OKUDAIRA @masayoshiokudaira


Comments


bottom of page